Amerykańscy lekarze

Co innego jednak przewidywać różne nieprawidłowości w rozwoju tkanki nerwowej, a co innego zapobiegać im. Czy zapobieganie jest tu w ogóle możliwe? Bardzo ciekawe doniesienie z badań przeprowadzonych w Anglii sugeruje, że tak. Z bliżej nie znanych przyczyn tego typu wady występują tam częściej niż w Stanach Zjednoczonych. Brytyjscy ginekolodzy twierdzą, że jedna tabletka lub kapsułka multiwitaminy dziennie (zwracam uwagę, że nie chodzi o megadawki) zmniejsza prawdopodobieństwo defektów cewy nerwowej. Amerykańscy lekarze poddali w wątpliwość prawdziwość tych danych i chcieliby udowodnić ten fakt stosując własne metody. Mają jednak kłopoty z kontynuowaniem eksperymentu, gdyż brak im ochotniczek do kolejnej grupy kontrolnej. Która kobieta przy zdrowych zmysłach zgodziłaby się na uczestnictwo w nim, jeśli wymaga ono zrezygnowania z multiwitaminy, podczas gdy celem badań jest ustalenie, czy w następstwie nieprzyjmowania jej urodzi dziecko z wadą czy bez?

Jednym z kilku możliwych powodów mniejszej liczby niemowląt z defektami cewy nerwowej w U SA jest fakt, że wszyscy Amerykanie, a zwłaszcza amerykańskie kobiety w ciąży, biorą o wiele więcej witamin niż Anglicy. W każdym razie, wszystkim przyszłym matkom radzę przyjmować tabletkę multiwitaminy dziennie. Nic w ten sposób nie tracą, nawet jeśli okaże się, że wyniki badań przeprowa-dzonych w Anglii nie zostały potwierdzone przez inne i że tak naprawdę zażywanie preparatów witaminowych nie zapobiega defektom cewy nerwowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Kategorie