Białaczka – rak krwi i komórek szpiku kostnego

Białaczka nie należy do najpowszechniej występujących nowotworów, jej ostre postaci częściej zdarzają się u dzieci i młodocianych, zaś u osób dorosłych, a zwłaszcza starszych, miewa przebieg przewlekły.

Istnieje szereg odmian białaczki. W niektórych podejrzewa się uwarunkowania genetyczne (trudno więc mówić o profilaktyce, bo nikt nie wybiera sobie przodków), kiedy indziej wini się zachwiany system immunologiczny, narażenie na silne dawki promieniowania jonizującego lub na długotrwałe działanie szkod-liwych chemikaliów.

U osób z wadami genetycznymi, jak na przykład mongolizm (zespół Downa), prawdopodobieństwo zachorowania na białaczkę wzrasta aż dwudziestokrotnie. Przyczyna zdaje się leżeć w specyficznym i nieprawidłowym układzie chromosomów.

Czy białaczka rzeczywiście występuje w rodzinach? Chociaż przebadano pod tym kątem ileś „drzew genealogicznych”, nie znaleziono wyraźnych dowodów na rodzinną podatność (takich, jakie obserwuje się, na przykład, w przypadku nowotworów sutka i jelit).

Niemal każdy wie o związku promieniowania jonizującego z białaczką. Wśród osób, które przeżyły wybuch bomby atomowej, pacjentów poddawanych wcześniej radioterapii lub zbyt częstym prześwietleniom w celach diagnostycznych, wśród wojskowych uczestniczących w próbach nuklearnych, mieszkańców obszarów, na których w wyniku takich prób osiadł pył radioaktywny, liczba zachorowań na białaczkę jest większa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Kategorie