Nauka na tropie tajemnicy życia i młodości

Istnieje w nauce światowej nurt badawczy zajmujący się otwieraniem drzwi do nieśmiertelności i poszukiwaniem faktycznych, a nie powierzchownych roz-wiązań problemów związanych ze starzeniem się. Przykładem niech będą wnik-liwe badania nad czerwonymi krwinkami, których funkcja polega na dostar-czaniu tlenu do każdego organu i każdej komórki ciała. Są one produkowane w szpiku kostnym i każda z nich żyj e normalnie dokładnie 120 dni, a przez ten czas krąży po ustroju, docierając do każdego jego zakamarka. Przed upływem tych 120 dni czerwona krwinka bez problemu przechodzi przez śledzionę, tak jak przez inne narządy. Ale sto dwudziestego dnia życia, trafiając w swej wędrówce do tego organu, zostaje wychwycona i oddzielona od miliona innych otaczających ją czerwonych krwinek, po czym zniszczona. Dlatego mówi się o śledzionie, że jest „cmentarzem czerwonych krwinek”. Żelazo, barwniki i inne substancje zawarte w komórce zostają ponownie włączone do obiegu i służą jako budulec nowych czerwonych krwinek, nieprzerwanie produkowanych w szpiku. Naukowcy próbują odkryć, skąd śledziona wie, które krwinki żyją już 120 dni, a więc kwalifikują się do zniszczenia, i dlaczego tak się dzieje, innymi słowy – dlaczego komórka „musi umrzeć” w tym właśnie czasie. Jeżeli uda się znaleźć przyczynę, może to pomóc w zrozumieniu procesu starzenia i granicy ludzkiego życia.

Mógłbym zapełnić całą książkę opisując w skrócie badania naukowe dotyczące starzenia się i śmierci. Chociaż na razie nie ma wielkich rewelacji, pewne fakty dotyczące starzenia się zostały ustalone. Wiemy na przykład, że w miarę starzenia się ustroju komórki „zużywają się” i nie są wymieniane przez nowe. Starzy ludzie zazwyczaj stają się chudsi i tracą wagę z powodu stopniowego zmniejszania się ilości komórek w ustroju. Nie tylko zmniejsza się liczba komórek, ale również pracują one mniej wydajnie niż w młodości. Dlatego żołądek nie trawi tak dobrze, płuca pobierają tlen gorzej niż dawniej, nerki tracą część swoich zdolności wytwarzania moczu. Przyczyną tej ogólnej redukcji funkcji narządów jest prawdopodobnie osłabienie aktywności enzymów w komórkach. (Enzymy to białka przyspieszające procesy energetyczne.)

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Kategorie