Nie negując wagi doniesień o podatności młodych obywateli na chorobę wieńcow

Niektórzy pediatrzy martwią się, jaki wpływ na rozwój dzieci może mieć wczesne rozpoczęcie karmienia ich mlekiem wyłącznie chudym albo niskotłuszczowym, racjonowanie żółtka kurzego jaja, jako że zawiera skoncentrowany cholesterol, i zastępowanie go jak najczęściej samym białkiem. Amerykańscy pediatrzy zajęli oficjalne stanowisko w tej sprawie, odmawiając poparcia dla dietetycznych zaleceń Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczących żywienia dzieci. Pediatrów niepokoją ewentualne niekorzystne skutki tej diety nie tylko, gdy chodzi o wzrost, ale również rozwój mózgu. Nie negując wagi doniesień o podatności młodych obywateli na chorobę wieńcową, wskazują na fakt, że amerykańskie dzieci nigdy nie były zdrowsze niż obecnie, przynajmniej we wczesnej fazie życia. Zwracaj ą uwagę, że odporność na choroby j est wśród młodzieży dobra, wskaźniki ogólnorozwojowe na najwyższym, jak dotąd, poziomie, przypominając, iż długowieczność zależy głównie od dobrego zdrowia w początkowym okresie życia. Przypominają też o badaniach sugerujących zależność między bardzo niskim poziomem cholesterolu w surowicy krwi a rakiem. Kardiolodzy przyznają, że ludzie z niskim poziomem cholesterolu i niedowagą wydają się być bardziej zagrożeni nowotworami złośliwymi. Dodają jednak, że istotną rolę odgrywa tu palenie dużej ilości papierosów, gdyż bez tego czynnika wspomniana zależność wydaje się nie zachodzić. Sugerują również, że niski poziom cholesterolu towarzyszy wprawdzie nowotworowi złośliwemu, ale nie jest jego przyczyną.

Rozważywszy wszystkie „za” i „przeciw” uważam, że dieta Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego ma sens zarówno dla dorosłych, jak i nieletnich, więc polecam ją moim pacjentom oraz ich rodzinom. Sądzę jednak, że wystarczy zacząć jej stosowanie w wieku dziesięciu lub dwunastu lat.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Kategorie