Poprzedzająca zawał choroba tętnic wieńcowych

Tak, ale tylko przy spełnieniu pewnych warunków. Aby zrozumieć problem, trzeba coś niecoś wiedzieć na temat krąże-nia wieńcowego. Mięsień sercowy nie odżywia się przez krew, która przepływa przez komory, lecz korzysta z własnego układu naczyń, zwanych naczyniami wieńcowymi serca. Składają się nań trzy rozgałęziające się tętnice wieńcowe – prawa, która jest pojedyńczym naczyniem wychodzącym wprost z aorty, i dwie lewe (zstępująca i okalająca), które mają wspólny pień wychodzący z aorty. Znaczny stopień niedrożności lewej drogi przepływu krwi do mięśnia sercowego, bez względu na nasilenie objawów towarzyszących, bezpośrednio zagraża życiu, a operacja bypassu może je uratować. (Zawał dotyczy zwykle lewej komory, prawej zdarza się rzadko, ponieważ jest lepiej ukrwiona). Rozpoznanie blokady tętnic wieńcowych nie budzi wątpliwości tylko wtedy, gdy jest dokonywane na podstawie arteriografii wieńcowej (inaczej koronarografii, polegającej na wstrzyknięcie do krążenia sercowego kontrastu uwidoczniającego stan tętnic na obrazie rentgenowskim).

Poprzedzająca zawal choroba tętnic wieńcowych może przebiegać w różnych kombinacjach. Może dotyczyć jednego, dwóch lub wszystkich trzech naczyń. Zwężenie może byćusytuowane wyżej lub niżej, czyli bliżej lub dalej od aorty. Jeśli jest usytuowane wy soko w tętnicy, wówczas większa część j ej rozgałęzień i rozleglej – szy obszar mięśnia sercowego – przez te rozgałęzienia zaopatrywany – zostają pozbawione krwi. Gdy zwężenie znajduje się niżej albo w jednym z rozgałęzień, wówczas nieodży wiany obszar mięśnia jest odpowiednio mniej szy. Regułą jest, że im większa tętnica ulega zaczopowaniu, tym po ważniejszy stan chorego i cięższe objawy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Kategorie