Przejściowe niedokrwienie mózgu

<p>U starszych ludzi może dojść do udaru w innych jeszcze okolicznościach – bez zakrzepów, krwotoku i czopu zatorowego. Pamiętajmy, że do spełniania swoich złożonych i czułych funkcji mózg potrzebuje ciągłego zaopatrzenia w krew. Te „dostawy” mogą spaść poniżej poziomu krytycznego, jeśli serce nie daje rady, choćby to trwało krótko, pompować krwi z normalną wydajnością. Nie jest to nic<!–more–> niezwykłego u starszych ludzi, u których pojawiają się nagłe zakłócenia rytmu serca – serce bije albo bardzo szybko, albo zdecydowanie za wolno. W jednym i drugim wypadku ilość krwi wyrzucanej przy każdym skurczu jest drastycznie ograniczona, a nawet krótkotrwałe niedokrwienie mózgu jest równoznaczne z przejściowym udarem. Pacjentom zgłaszającym się po takim świeżo przebytym mikroudarze, wykonujemy zawsze: i) kompletne badanie neurologiczne 2) osłuchanie tętnic szyjnych w celu sprawdzenia, czy nie ma szmerów 3) tomografię komputerową mózgu, by stwierdzić, czy i jak dużo tkanki uległo uszkodzeniu 4) echokardiogram w celu sprawdzenia, czy na zastawkach nie ma kolonii bakterii, bo fragment narośli, jaką tworzą, mógłby się oderwać i powędrować do mózgu, 5) elektrokardiogram, by sprawdzić, czy nie ma blizn po świeżo przebytym zawale lub zakłóceń rytmu serca, a jeśli nic nie wykaże, to 6) elektrokardiogram całodobowy przy użyciu aparatu Holtera, dzięki któremu można wykryć krótkotrwałe zaburzenia rytmu serca o charakterze napadowym, bo i takie mogą być przyczyną objawów udarowych. Po takim zdiagnozowaniu mikroudaru można decydować w kwestii wyboru odpowiednich leków, by zapobiec kolejnym incydentom.</p>

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Kategorie