Systematyczna kontrola stanu zdrowia

Systematyczna kontrola stanu zdrowia powinna opierać się na przeprowadzanych w regularnych odstępach czasu badaniach, których rodzaj i zakres powinny zależeć od wieku, płci, obciążeń genetycznych, wykonywanego zawodu i osobniczej podatności na specyficzną chorobę. Jasne jest więc, że osoby należące do grupy ryzyka – z powodu złego rodzinnego wywiadu (np. kobieta, której matka i/lub siostra miały raka piersi, albo mężczyzna, którego oboje rodzice zmarli wcześnie wskutek nadciśnienia lub choroby wieńcowej) lub z powodu innych obciążeń (palenie papierosów, wysoki poziom cholesterolu, nadciśnienie) – powinny przechodzić badania kontrolne z częstotliwością określoną przez stopień i czynniki ryzyka. Dla reszty, a więc dla osób zdrowych, bez dolegliwości i szczególnej podatności, proponuję częstość badań według poniższego schematu. Dalej wyjaśniam, jakie badania uważam za najważniejsze w poszczególnych przedziałach wiekowych. Pamiętajcie jednak, że niema dwóch lekarzy czy dwóch „komisji”, które byłyby w pełni jednomyślne w tej kwestii, a wszystko, co tu piszę, odzwierciedla mój osobisty punkt widzenia, wynikający z moich własnych doświadczeń wyniesionych z praktyki lekarskiej.

Kompletne badanie kontrolne oznacza szczegółowy wywiad, dokładne badanie lekarskie, rutynowe badania krwi, moczu i kału oraz – dla osób powyżej 35 lat, gdy są wskazania – także elektrokardiogram, spoczynkowy i wysiłkowy, oraz zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Kategorie