Z punktu widzenia profilaktyki

Z punktu widzenia profilaktyki, a o tym traktuje ta książka, najważ-niejsze jest to, że każda postać nieszczelności, a fachowo niedomykalności, zastawki dwudzielnej oznacza pewną podatność na podostre bakteryjne zapalenie wsierdzia. Każdy więc, kto ma szmery w sercu wynikające z bardziej lub mniej

nieprawidłowego funkcjonowania tej zastawki, powinien profilaktycznie brać antybiotyki, tak sumiennie jak o przebytej gorączce reumatycznej.

Co to jest „zespół płatka” lub inaczej „wypadanie” płatka zastawki dwudzielnej? Żeby zrozumieć odpowiedź, należy wiedzieć, jak są zbudowane i jak działają zastawki serca. Jest ich cztery, a składają się z dwóch lub trzech rozwierających i zwierających się płatków. Dwie z nich (dwudzielna po lewej stronie i trójdzielna po prawej) regulują przepływ krwi z przedsionków do niżej położonych komór. (Pozostałe dwie – aortalna po lewej i płucna po prawej stronie – regulują wypływ krwi z komór. Krew z prawej komory płynie do płuc krew z lewej komory wyrzucana jest przez największą z tętnic, aortę, do pozostałych narządów i części ciała). Normalnie funkcjonująca zastawka przedsionkowo-komorowa otwiera się szeroko, żeby wypuścić krew z przedsionka do komory, a następnie zamyka się szczelnie, żeby zapobiec cofaniu się krwi. Kiedy płatki zastawki dwudzielnej „wypadają”, oznacza to, iż nie domyka się ona do końca, a więc nie spełnia roli szczelnej tamy między przedsionkiem a komorą.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Kategorie