Klinika Implantologiczna

Projekt
Projekt wnętrz kliniki implantologii stomatologicznej k/Wrocławia

Zakres
Research, Projekt Koncepcyjny, Projekt Techniczny, Wizualizacje, Nadzór Autorski

Zespół Projektowy
Aleksandra Hobler
Dominika Dziubek
Paweł Jesionek

Rok
2022-2024