M.074

Projekt
Dom we Wrocławiu

Zakres
Research, Projekt Koncepcyjny, Projekt Techniczny, Wizualizacje, Dobór i zestawienie materiałów, nadzór autorski

Rok
2022