Tor Cartingowy PITLANE

Projekt
Projekt strefy obsługi klienta toru cartingów elektrycznych PITLANE we Wrocławiu (Wroclavia)

Zakres
Research, Projekt Koncepcyjny, Wizualizacje, Nadzór Autorski

Zespół Projektowy
Aleksandra Hobler
Magda Gabryś
Agata Mróz
Paweł Jesionek

Rok
2022