M.090

Projekt
Projekt wnętrza mieszkania w Warszawie

Zakres
Research, Projekt Koncepcyjny, Projekt Techniczny, Wizualizacje, Dobór i zestawienie materiałów, nadzór autorski

Zespół Projektowy
Aleksandra Hobler
Paweł Jesionek

Rok
2022-2023