M.098

Projekt
Projekt przebudowy wnętrza w Wilczycach k/Wrocławia

Zakres
Research, Projekt Koncepcyjny, Projekt Techniczny, Wizualizacje, Dobór i zestawienie materiałów, nadzór autorski

Zespół Projektowy
Aleksandra Hobler
Magda Gabryś
Paweł Jesionek

Rok
2023-2024